Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://gotomarketing.hu

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdés vagy vélt probléma esetén, kérjük az alábbi elérhetőségekhez forduljon, panaszát kiemelten fogja a Marketing Commando :

hello@marketincommando.hu
adatvedelem@marketingcommado.hu

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@marketingcommado.hu vagy: andrea.soos@dataprotection.eu, 30 6 285285

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGA

Az érintettnek legalább az alábbi információk kéréséhez joga van:

A fenti információkat a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül kell közölni.

A tájékoztatás jogának gyakorlása csak az Általános Adatvédelmi Rendelet 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható meg.

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA

A Marketingcommandó az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Kérésre a Marketingcommandó az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a kizárólag az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számítható fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A HELYESBÍTÉSHEZ ÉS TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére a Marketingcommandó indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint — figyelembe véve az adatkezelés célját — az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A Marketingcommandó az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

A fenti jogok korlátozására csak az Általános Adatvédelmi Rendeletben írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor.

A Marketing Commando minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

D. Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:

A fizetés az OTP SimplePay rendszerén keresztül történik.

OTP Mobil Kft

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u 30-32.
Adószám: 24386106-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Honlap: www.otpsimple.hu

Továbbított adatok köre: vásárló neve, email címe, vásárolt termék neve és ára, fizetés végösszege.

Külső szolgáltatók

A Marketing Commandóba tartozó társaságok egyes Szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében rögzített együttműködő partnerek minősül önállóan illetve Marketing Commandóba tartozó Társaságokkal együttesen többes adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak.

Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adószám: 10901232-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Honlap: www.posta.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási név és cím, csomagfelvételi név és cím, utánvét összege.

Webshop Partner Kft.

Székhely: 2133 Sződliget, Petőfi utca 9.

Adószám: 25046119-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-172247

Telefonszám:06-30-838-4100

honlap: www.webshopiroda.hu

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállíttatása, postázása, garancia, visszáru intézése.

Trend Office Kft.

Székhely: 2133 Sződliget, Kossuth Lajos utca 9.

Adószám: 25463370-1-13

Cégjegyzékszám: 13 09 178911

Telefonszám: 06-20-2213566

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg 

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállíttatása, postázása, garancia, visszáru intézése, könyvelés, adatbázis kezelése.

Top Admin Kft.

Székhely: 2133 Sződliget, Kossuth Lajos utca 9.

Adószám: 26172617-1-13

Cégjegyzékszám: 13 09 190020

Telefonszám:06-20-598-8043

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg 

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállíttatása, postázása, garancia intézése, könyvelés, adatbázis kezelése.

Max Trend Kft.

Székhely: 2133 Sződliget, Petőfi Sándor utca 9.

Adószám: 24179230-1-13

Cégjegyzékszám: 13-09-160371

Telefonszám:06-20-2213566

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg 

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállíttatása, postázása, garancia intézése, könyvelés, adatbázis kezelése.

Rival 2000 Bt.

Székhely: 2134 Sződ, Fő utca 14.

Adószám: 20604613-1-13

Cégjegyzékszám: 13-06-035810

Telefonszám:06-20-275-7899

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg 

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállíttatása, postázása, garancia intézése, könyvelés, adatbázis kezelése.

Rendszer Admin Kft.

Székhely: 2133 Sződliget, Kossuth Lajos utca 9.

Adószám: 26210759-1-13

Cégjegyzékszám: 13 09 190794

Telefonszám:06-20-2213566

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg 

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállíttatása, postázása, garancia intézése, könyvelés, adatbázis kezelése.

Liget Office Kft.

Székhely: 2133 Sződliget, Kossuth Lajos utca 9.

Adószám: 26514912-1-13

Cégjegyzékszám: 13-09-195215

Telefonszám:06-20-933-4984

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg 

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállíttatása, postázása, garancia intézése, könyvelés, adatbázis kezelése.

W5 Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7678 Abaliget, Kossuth Lajos utca 12.

Cégjegyzékszám: 02-09-072933

Adószám: 14432945-2-02

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg 

Az adattovábbítás célja: adatbázis kezelése, adatelemzés, adatellenőrzés.

Fülöp Károly ev.

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csermely utca 16 I/6

Adószám: 66682567-1-33

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg 

Az adattovábbítás célja: adatbázis kezelése, adatelemzés, adatellenőrzés, weboldal szerkesztése, menedzselése, weboldalon történő rendelési processz leprogramozása.

Seo-Lab Kft.

Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 5. 1/2.

Cégjegyzékszám:0-09-948775

Adószám: 23009512-2-42

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, e-mail cím, weboldalon történő fizetés megszervezése al-adatfeldolgozó segítségével és lebonyolítása, Facebook hirdetések és remarketing, Webanalatika tagmanager, Linkedin, Twitter,Googleblog

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám:13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, GLS futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet.

Az adattovábbítás célja: termék szállítása, utánvét díj beszedése

Trans-O-Flex Hungary Kft.

Székhely: 1239 Budapest, Európa út 12.

Cégjegyzékszám: 01-09-980899

Adószám: 13947109-2-43

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, GLS futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet.

Az adattovábbítás célja: termék szállítása, utánvét díj beszedése 

Active Campaign

222 S. Riverside Plz, Suite 810, Chicago IL 60606

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai

Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók, sms küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása, help desk szolgáltatás. 

MiniCRM Zrt.
A cég elnevezése: MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Cégjegyzékszám: 01-10-047449

Adószám: 23982273-2-42

EU adószám: HU 23982273

Képviselő: Leskó Norbert (+36-20-236-7532)

Email: help@minicrm.hu

Szerverszolgáltató: T-Systems Magyarország Zrt. – Adatpark Budapest (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13., Tel.: 1400, E-mail: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.huhttp://www.t-systems.hu/)

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-64809/2013.

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók, sms küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása, help desk szolgáltatás.

Skycentrum Bt.

Székhely: 1089 Budapest, Golgota u 3. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 515.

Tel: (+36) 30 624 39 34

Fax: (+36 1) 999 58 25

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma

Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók, sms küldése. 

Vital-Comp Ügyvitelszervező és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Laborc köz 9.

Tel: +36 1 453 0749

Fax: +36 1 250 0874

E-mail : info@vitalcomp.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím.

Az adattovábbítás célja: szerver szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából, weboldal programozása, karbantartása.

Dataprotection.eu Kft.

Székhely: 1029 Budapest, Gyöngyvér u. 37.

Tel: +36 30 6 285285

E-mail : adatvedelem@marketingcommando.hu

Továbbított adatok köre: ügyfélpanasz, e-mail cím

Az adattovábbítás célja: Az ügyfélpanaszok kivizsgálása.

Kapcsolati adatok

További információk

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

Szabályozott iparág közzétételi követelményei